Informasjon om eksamen i Østfold

NB! Alle eksamener for elever er avlyst denne våren på grunn av koronapandemien! Privatisteksamener blir gjennomført.

Eksisterende retningslinjer for eksamen i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres ut skoleåret 2019/2020 til nye felles retningslinjer i Viken fylkeskommune er etablert. I denne overgangsperioden vil eksamen for elever i Viken fylkeskommune avvikles basert på tidligere fylkestilhørighet.

Her finner du retningslinjene for eksamen i Østfold