Informasjon om eksamen i tidligere Østfold

For skoleåret 2020/2021 vil det bli utarbeidet felles overordnede retningslinjer for eksamen i Viken fylkeskommune. Disse vil bli publisert så snart de er klare. Likevel vil det ta noe tid før gjennomføringen av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir helt samkjørt. Dette blant annet fordi vi planlegger å lage felles rammer for eksamen i Viken i takt med innføringen av Fagfornyelsen. I denne overgangsperioden vil derfor lokalt gitt eksamen i flere fag fortsatt gjennomføres i henhold til retningslinjer/rammedokumenter fra de tidligere fylkene.

Her vil du snart finne oppdaterte retningslinjer for eksamen i tidligere Østfold