Alle eksamener for elever er avlyst våren 2020 pga. koronapandemien.

 

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. Her kan du lese om hvordan eksamen i ulike fag gjennomføres. Finn ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering.

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.
Logg deg på PGS eksamen her

Fra og med våren 2018 gjennomføres eksamen i sju studieforberedende programfag med helt åpent internett. Dette har Utdanningsdirektoratet bestemt og ordningen gjelder hele landet.

Her finner du informasjon om din rolle som faglærer eller sensor både før, under og etter muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Våren 2020 utbetaler Eksamenskontoret i tidligere Østfold honorar for oppgaveproduksjon til lokalt gitt eksamenen for skoler i tidligere Østfold og for enkelte fag i landssamarbeidet.

 

Våren 2020 utbetaler Eksamenskontoret i tidligere Østfold honorar for sensur for lokalt gitte eksamener i de fagene tidligere Østfold selv har ansvaret for sensoroppnevningen.

Hvis du som faglærer eller sensor opplever avvik fra nasjonale eller lokale retningslinjer ved gjennomføringen av eksamen, ønsker vi at du gir oss en tilbakemelding om det.