Oppfølgingstjenesten (OT) i Østfold

Tjenesten er et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.

Målsettingen er å bidra til økt kompetanse gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

Sjekklister og skjemaer for melding

Dersom en elev vurderer å avbryte opplæringen skal skolen innkalle til et avklaringsmøte. Før møtet skal skolen gi opplysninger til OT i henhold til egen sjekkliste.

Dersom en elev avbryter opplæringen skal følgende skjema benyttes:

Ungdom som ikke har møtt ved skolestart, eller som har avbrutt opplæringen før 1. september, vil bli automatisk bli overført fra skolen til Oppfølgingstjenesten.

En del av virksomheten PPT/OT

Oppfølgingstjenesten (OT) er et eget tjenesteområde i virksomheten PPT/OT og er samlokalisert med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Virksomheten ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik.

Kontaktinformasjon oppfølgingstjenesten i Østfold

Se en samlet oversikt over PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Viken.

Vedlegg