Henvisning til PP-tjenesten i Østfold

For at PP-tjenesten for videregående opplæring (PPTvgo) skal kunne arbeide direkte med en elev må det foreligge en formell henvisning. Forespørsel om bistand fra PPT vgo kan komme fra eleven selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesykepleier, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre.

Vi har et henvisningsskjema som skal brukes. Alle henvisninger, uavhengig av hvem som henviser, må ha elevens personnummer og elevens underskrift.

Når skolen ønsker å henvise en elev, vil vi først drøfte dette med skolen i våre tverrfaglige møter, før eleven eventuelt henvises til PPTvgo for videre arbeid. Før skolen henviser en elev til PPTvgo, skal det være gjort endel forarbeid, avhengig av årsak til henvisning. Vi viser her til sjekklisten i skjemaet. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Henvisningsskjema til PPT

Er du elev og vil ha kontakt med PPTvgo?

  • last ned henvisningsskjemaet, fyll i opplysningene og skriv ut skjemaet
  • ta kontakt og gjør en avtale
  • ta med skjemaet til avtalen

En grei prosedyre for skolene ved henvisning

  • last ned skjemaet,
  • sjekk om avtalte prosedyrer er fulgt
  • meld saken for drøfting i tverrfaglig team 
  • drøft saken i tverrfaglig team
  • følg opp konklusjoner
  • eventuelt fyll ut og send henvisning (med ordinær brevpost eller saksbehandlingssystemet Elements, ikke via e-post)