Eksamensdatoer

Her finner du eksamensdatoer for både våreksamen og høsteksamen.

Skriftlig eksamen i studieforberedende fag

De aller fleste av disse fagene har sentralt gitt eksamen. Utdanningsdirektoratet publiserer eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen Datoene ligger også ute på Privatistweb.

Skriftlig eksamen i yrkesrettede fag og MDD-fag

De aller fleste av disse fagene har lokalt gitt eksamen som administreres gjennom et landssamarbeid. Vigo IKS publiserer eksamensdatoer for eksamen i landssamarbeidet Datoene ligger også ute på Privatistweb.

Skriftlig eksamen før fagprøve

Disse eksamenene er også sentralt gitt, men har lokal sensur. Utdanningsdirektoratet publiserer eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen Datoene ligger også ute på Privatistweb.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Datoer for disse eksamenene settes på hver enkelt skole og publiseres ikke i felles lister. Når datoene er klare, får du et informasjonsbrev fra oppmeldingsskolen. Datoene vil etter hvert også legges ut på Privatistweb.

Våreksamen: Du kan forvente å få brev fra skolen i løpet av mars. Eksamensperioden er fra 20. april til 15. mai.

Høsteksamen: Du kan forvente å få brev fra skolen i løpet av oktober. Eksamensperioden er fra 10. november til 15. desember.

Ta kontakt med skolen dersom du ikke mottar brev i løpet av mars/oktober.