Eksamensresultater og dokumentasjon

Når og hvordan får du vite hvordan det gikk på privatisteksamen, og hvordan skaffer du deg dokumentasjon?

Skriftlig eksamen

Sensuren for skriftlig eksamen våren 2020 faller senest 19. juni. Etter dette vil skolen registrere din(e) karakter(er) og de vil overføres til Privatistweb i løpet av noen dager. Skolen vil også sende deg en karakterutskrift i posten.

Hvis du trenger et nytt vitnemål eller kompetansebevis, må du benytte vårt elektroniske skjema for bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Sensorene vil gi deg eksamenskarakteren og en begrunnelse for denne på selve eksamensdagen. Dette gjøres muntlig. Skolen vil deretter registrere din(e) karakter(er) og de vil overføres til Privatistweb så snart de er klare. Skolen vil også sende deg en karakterutskrift i posten. Denne prosessen kan ta noe tid.

Hvis du trenger et nytt vitnemål eller kompetansebevis, må du benytte vårt elektroniske skjema for bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring

Praktisk eksamen

Sensorene vil gi deg eksamenskarakteren og en begrunnelse for denne på selve eksamensdagen. Dette gjøres muntlig. Skolen vil deretter registrere din(e) karakter(er) og de vil overføres til Privatistweb så snart de er klare. Skolen vil også sende deg en karakterutskrift i posten. Denne prosessen kan ta noe tid.

Hvis du trenger et nytt vitnemål eller kompetansebevis, må du benytte vårt elektroniske skjema for bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring