Har du behov for utsatt eksamen?

Hvis du ikke kan møte på eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, har du rett til utsatt eksamen ved første mulige anledning.

Du må kunne dokumentere hva som var årsaken til fraværet på eksamen. Ta kontakt med skolen du meldte deg opp ved så snart som mulig.

Ved utsatt eksamen på grunn av sykdom eller annen uforutsett hendelse, slipper du å betale eksamensgebyr på nytt.

Hvis du ønsker å vente med å ta eksamen av andre grunner, må du regne med å måtte betale eksamensgebyr på nytt.

Videregående skoler i Østfold