Hva er en privatist?

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i.

Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole. Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler eller ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.

Meld deg opp til eksamen