Meld deg opp til eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.

Meld deg opp til eksamen på Privatistweb

Oppmelding til våreksamen:

Fra og med 15. januar til og med 1. februar.

Oppmelding til høsteksamen:

Fra og med 1. september til og med 15. september.

Eksamensgebyr

Hvis du ikke har bestått karakter i faget fra før, betaler du kr. 1150,-

Hvis du har karakteren 2 eller høyere fra før, betaler du kr. 2302,-

Satsene endres 1. januar hvert år. Dette er satsene for 2020.

For at oppmeldingen skal være gyldig, må du betale eksamensgebyret gjennom betalingsløsningen på Privatistweb innen fristen går ut.

Oppmeldingen er bindende

Du får normalt ikke tilbakebetalt gebyret hvis du ikke møter til eksamen, men det finnes noen unntak:

  • Hvis du har dokumentert fravær på eksamen pga. sykdom eller annen uforutsett hendelse og ikke ønsker å benytte deg av retten til utsatt eksamen.
  • Hvis du får datokollisjon med eleveksamen. 
  • Hvis behovet for eksamen faller bort etter vedtak i en klagesak.

Kontakt Eksamenskontoret

Telefon: 69 11 74 00

Epost: eksamenskontoret@ostfoldfk.no