Nettbaserte hjelpemidler på eksamen i Østfold

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.
Logg deg på PGS eksamen her

Felles nasjonale nettressurser

Adobe Help Center

Nettsted for webutvikling

Adobe Webutvikling

Nettsted for webutvikling - ActionScript

Allkunne

Oppslagsverk på nynorsk

Artsdatabanken

Kunnskapsbank for naturmangfold

Baakoeh

Sørsamisk ordbok

Bane Nor

Teknisk regelverk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Forvaltningsorgan for Barne- og likestillingsdepartementet

Bioteknologirådet

Rådgivende organ innen bioteknologi.

Videoer virker ikke.

Bokmålsordboka/Nynorskordboka

Ordbøker fra UiB/Språkrådet

Brønnøysundregisteret

Offentlige registre og informasjonsforvaltning.

En del eksterne lenker er sperret.

Duden Wörterbuch

Tysk ettspråklig ordbok

Felleskatalogen/veterinærkatalogen

Legemidler til mennesker og dyr

FN-sambandet

Informasjon om FN og FNs arbeid

Folkehelseinstituttet

Forvaltningsorgan for Helse- og omsorgsdepartementet

Helfo

Informasjon om Helfos tjenester for helseaktører

Helsedirektoratet

Fag- og myndighetsorgan innen helsesektoren

ICD-10

Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av
sykdommer og beslektede helseproblemer

Ilmainen sanakirja

Finsk ordbok

IMO

The International Maritime Organization

Islex

Islandsk ordbok

Kildekompasset

Informasjon om kildebruk og referansestiler

Kuvsje

Sørsamiske læringsstier

Landbruksdirektoratet

Forvaltningsorgan for Landbruks- og matdepartementet

Leseverktøy

Verktøy for leseforståelse og studieteknikk

Lexico

Engelsk-spansk ordbok

LEXIN

Ordbøker for minoritetsspråklige elever. Bildeordboken og mulighet for å høre ordene uttalt virker ikke.

NB! Fungerer kun i Firefox nettleser!

Lovdata

Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak

Eksterne lenker er sperret.

Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mediebedriftenes landsforening

Mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon

Medietilsynet

Statens tilsyn for norske medier

Min stemme

Nettressurs for demokrati og deltakelse.

Videoer virker ikke. 

NAOB

Det norske akademis ordbok

Fungerer best i nettleseren Google Chrome

Nasjonalbiblioteket

Publikasjoner innenfor alle typer medium

NDLA

Digitale læremidler for videregående opplæring. Vesentlige deler av innholdet er tilgjengelig, men en del eksterne lenker er sperret.

NGU

Norges geologiske undersøkelse

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi

Eksterne lenker er sperret.

NOKLUS

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

Norges bank

Utøvende og rådgivende organ innen penge-, kreditt- og valutapolitikken

Norges lastebileierforbund

Ordliste/faktabank for transportnæringen

Norsk helseinformatikk

Medisinsk oppslagsverk

Video og quiz virker ikke.

Norsk presseforbund

Norske massemediers fellesorgan

Norsksidene

Nettressurser for norskfaget

Norsk utenrikspolitisk institutt

Forskning på og formidling av internasjonale spørsmål

Olympiatoppen

Utvikling av norsk toppidrett

Power Thesaurus

Engelsk ordbok

Proff

Søketjeneste for firmaer i mange bransjer

Psykologtidsskriftet

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Real Academia Española

Ettspråklig spansk ordbok

Regjeringen

Regjeringens offisielle nettside.

Livesendinger/video fungerer ikke.

Reiseliv

Nettressurser for norsk reiseliv og reiselivsbransjen.

Videoer virker ikke.

Rovdata

Informasjon om norske rovdyr

Sanakirja

Finsk ordbok

Sanit

Nordsamisk ordbok

Sjøfartsdirektoratet

Forvaltnings- og tilsynsmyndighet innen norsk sjøfart

Skriveverktøy

Verktøy for skriving av tekster i norskfaget.

Videoer virker ikke.

Statens vegvesen

Informasjon om yrkestransport

Statistisk Sentralbyrå 

Statistikk om det norske samfunnet

Store Norske Leksikon 

Norsk oppslagsverk. Det er også tilgang til tilhørende leksikon (medisinsk leksikon, biografisk leksikon, kunstnerleksikon).

Stortinget

Stortingets offisielle nettside.

Nedlasting  eller streaming av  TV-opptak er ikke mulig.

Tangorin

Japansk ordbok

Utdanningsdirektoratet

Forvaltnings- og tilsynsmyndighet for barnehage, grunnskole og videregående opplæring

VigoIKS Eksamen

Fylkenes landssamarbeid for lokalt gitt eksamen

Viten

Naturfagsenteret

w3schools 

Nettsted for webutvikling

WordReference

Flerspråklig ordbok

Lisensbaserte nettressurser i Østfold

A-tekst mediearkiv

Digitalt nyhetsarkiv

Fungerer best i nettleseren Google Chrome

Britannica

Engelsk oppslagsverk

Førstegangs innlogging: Skriv Ofk + ditt etternavn i feltet "id number" og klikk "Log in".

(Eksempel: OfkHansen)

Kikora

Matematikkprogram. Feide innlogging. Forklaringsvideoer fungerer ikke.

Ordnett

Ordbøker for flere språk. Feide innlogging. I tillegg har du tilgang til Ordnett Pluss offline. Ordnett Pluss gir også oppslag i Oxford English Dictionary og teknisk engelsk ordbok.

Oxford Music Online

Engelskspråklig musikkleksikon. Feide innlogging.

Varnett

Prosedyrebibliotek for helsetjenesten

Du kan bli bedt om å opprette bruker.

 

Lokale nettressurser på skolenivå

Her finner du blant annet lenker til dine digitale lærebøker.