Ønsker du å trekke deg fra eksamen?

Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du straks gi beskjed til skolen du meldte deg opp ved.

Du får normalt ikke tilbakebetalt gebyret hvis du ikke møter til eksamen, men det finnes noen unntak:

  • Hvis du har dokumentert fravær på eksamen på grunn av sykdom eller annen uforutsett hendelse og ikke ønsker å benytte deg av retten til utsatt eksamen.
  • Hvis du får datokollisjon med eleveksamen. 
  • Hvis behovet for eksamen faller bort etter vedtak i en klagesak.

Videregående skoler i Østfold