Skal du ta eksamen i norsk, men har et annet morsmål?

Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 6 år når du skal avlegge eksamen i norsk, kan du søke om å ta en eksamen som er tilpasset deg som har et annet morsmål enn norsk.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknad om å avlegge tilpasset eksamen i norsk for privatister med kort botid

Søknaden må sendes senest to uker etter at oppmeldingsfristen går ut. Dokumentasjon på hvor lenge du har bodd i Norge må legges ved.

Hvis du ikke laster opp dokumentasjon på botid elektronisk, må du sende det til fylkeskommunen pr post.

Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG


E-post: post@viken.no

Muligheten for å få en tilpasset eksamen gjelder bare norskfaget.

Du kan dessverre ikke søke om tilrettelegging av eksamen i andre fag på grunn av kort botid eller dårlige norskkunnskaper.